دعای فرج

بخوان دعای فرج را به یاد خیمه سبز که آخرین گل سرخ از همه خبر دارد

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

ماندیم به داغ انتظارت، مددی ما و غم ودرد بی شمارت، مددی دلخسته از این غمی که در ریشه ماست در آرزوی فجر بهارت، مددی

همسفر جاده دلتنگی

یک روز نسیم خوش خبر می آید بس مژده به هر کوی و گذر می آید عطر گل عشق در فضا می پیچد می آیی و انتظار سر می آید ...