یوسف زهرا ...

ای یوسف زهرا سفرت کی به سر آید

کی چهره ی ماهت ز پس پرده در آید

ای پیک صبا کی شنوم آمدنت را

کی بانگ أنا المهدیت از کعبه بر آید

 

االلهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 35 بازدید