خطاب به داعش

خطاب به داعش


فتـــآده در ســر مآ عجیــب میــل زیـــــآرت

عدو شـود سبـب خیــر اگـر خــدا خــوآهـد

 

 

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
khodai

[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

همسفر جاده دلتنگی

گفتند که تک سوارمان در راه است از اول صبح چشممان بر راه است از یازدهم دوازده قرن گذشت تا ساعت تو چقدر دیگر راه است؟