آقا برگرد

ای راحت دل، قرار جان ها برگرد

درمان دل شکسته ما، برگرد

ماندیم در انتظار دیدار، ای داد

دل ها همه تنگِ توست آقا برگرد

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

ما با تو که روبرو شدیم آقا جان! پیش تو بی آبرو شدیم اقا جان! خواندیم تو را و خودمان خوابیدیم چوپان دروغگو شدیم آقا جان! نه شرم و حیا، نه عار داریم از تو اما گله بی شمار داریم از تو ما منتظر تو نیستیم آقاجان تنها همه «انتظار» داریم از تو

همسفر جاده دلتنگی

از دوری تو غمین و نالان هستیم وز کرده ی خود کمی پشیمان هستیم اصلیت ما را تو اگر می پرسی از کوفه ولی مقیم تهران هستیم!