دیوار غیبت ...

تا به کی دیوار غیبت

مانع از دیدار رویت می شود

با نگاهت بشکن این دیوار غم را

ای عزیز فاطمه

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
عاشق کوهستان

به به ... ان شاءالله تعالی با دعای دوستان زودتر خواهد آمد خدا کنه پارکابش باشید و باشیم[گل]