سلام آقای من

سلامی از کران ها بی کران تر

به ارباب ز مادر مهربان تر

سلامم بر تو هر جایی نشستی

نجف یا کربلا یا مکه هستی

سلام ای آبروی این سیه رو

ز هجرت خسته ام ای شاه خوشرو

سلامی قبل و بعد هر نمازم

جواب واجبت باشد نیازم

سلامی از تمام عمق سینه

سلامی زین جماعت تا مدینه

سلام من به تو همراه عهدی

سلام آقای من مولایَ مهدی

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

امام کاظم (ع) : جسم او از دیدگان غایب ولی یاد او در دل های مؤمنین زنده خواهد بود.

همسفر جاده دلتنگی

این دیده نیست قابل دیدار روی تو چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را تو در میان جمعی و من در تفکّرم کاندر کجا روم و پیدا کنم تو را ...

همسفر جاده دلتنگی

اگر که آمدی من رفته بودم اسیر سال و ماه و هفته بودم دعایم کن دوباره جان بگیرم بیایم در رکاب تو بمیرم

همسفر جاده دلتنگی

سر راهت در انتظارم برده هجرت صبر و قرارم جز ظهورت ای گل زهرا به خدا حاجتی ندارم ...

همسفر جاده دلتنگی

بنویس که هرچه نامه دادم نرسید بنویس که یک نفر به دادم نرسید بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هرچه ایستادم نرسید ...