بزرگترین آرزو در شب آرزوها

امشب که بین خلق، لیلة الرغائب است

دانی چه چیز آرزوى قلب صاحب است

ای کاش روز جمعه که از راه می رسد

دیگر کسی نگوید ارباب (عج) غائب است

 

«اللهم عجل لولیک الفرج»

 

/ 4 نظر / 39 بازدید
شعیبب فرامرزی

سلام پیروزی یکروزه به دست نمی آید ، اما اگر خود را پیروز بشماریم ، یکباره از دست میرود.

سپیده

سکوت فقط صحبت نکردن نیست… سکوت فقط آروم بودن نیست… سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست… می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

پویا

شمــردن بلــد نیستــم ، امــا تا دلت بخــواهد دوست داشتــن بلــدم ، یک وقتهــایی هــم می شــود که یکــی را ، دو بــار دوست داشتــه باشــم[گل]