آقا حلالمان کن!!!!!!

وقتی داشتم برای زن میانسال از تو می گفتم فهمیدم همه زندگیش را به دستان سبز تو سپرده .

فهمیدم عجیب دلداده است وقتی که گفت تمام دلهره هایی که برای پسر راننده ام داشتم را آقا تمام کرده لحظه ای که گفت بی خوابی هایم را آقا علاج کرده وگفت همان لحظه که سپردمش به آقا آروم خوابیدم و هیچ وقت دیگه دلهره ندارم .

من تازه فهمیدم چقدر دستان سبزت آرامش دهنده اس وهمون موقع بود که فهمیدم فقط من نسیم بودنت را حس نمیکم.

ولی افسوس آقا جان فقط از تو کمک می خواهیم آرامش دل و روح و جسممانی یادمان رفته تو هم آرامش می خواهی یادمان رفته کمکت کنیم .

                                      آقا جان حلالمان کن ببخش


/ 5 نظر / 8 بازدید
رویا

چقدر توی زندگی روزمره حل شدیم که فراموش کردیم و به نبودن بهترین داشته خدا عادت کردیم چقدر روزمرگی بده

khodai

یا مهدی جان مددییییییییییییییی[گل][گل][گل][گل]

همسفر جاده دلتنگی

تا نقش تو هست نقش آیینه ما بوی خوش گل نشسته در سینه ما در دیده بهار جاودان می شکفد با یاد تو ای امید دیرینه ما ...

همسفر جاده دلتنگی

این جمعه ها که ختم به مختار میشود بدجور دل ، طالب دیدار می شود ای منتقم بیا که به عالم نشان دهیم شیعه عزیز است و جز او خوار می شود ...

انسان

[رویا]بسیار زیبا ودلنشین[رویا]