/ 12 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انسان

واقعا خدایا ممنونیم که با کلاس نیستیم..[دست]احسنت چقدر زیبا[دست]

همسفر جاده دلتنگی

خدایا ! آنچنان زمین گیرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم ...

همسفر جاده دلتنگی

ای منتظر، غمگین مباش قدری تحمل بیشتر گردی به پا شد از افق گویا سواری می رسد ...

همسفر جاده دلتنگی

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح، نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست.

سپیده

خطــا از من است، مـے دانم. از مــن کــہ سالهاست گفته امــ “ایاک نعبـــد” امــا به دیگران هــمـ دلسپـــرده امــ از من کــہ سالهاست گفتــه امــ ” ایـــاک نستعین” امــا بــه دیگــران همـ تکیه کــرده امــ اما رهــــایمـ نکن بیش از همیشه دلتنـــگمــ به اندازه ـے تمــام روزهاـے نبودنمــ

شعیب

سلام خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد ...

محدثه

بله باید خدارو بخاطر این بی کلاسی و بی فرهنگی شکر کرد.. :)

مــه بی تاب

دروغ آمد: .... اعتبار رفت شعار آمد: .... عمل رفت شراب آمد: .... شخصیت رفت تلویزیون آمد: .... خواب رفت زنا آمد: .... ازدواج رفت سود آمد: .... برکت رفت مد آمد: .... آبرو رفت پرخوری آمد: ... سلامت رفت رشوه آمد: .... حق رفت دیرخوابی آمد: ... نماز صبح رفت اسراف آمد: .... قناعت رفت نژاد پرستی آمد: ... برادری رفت ماهواره آمد: ... حجاب رفت فارسی وان آمد: ... حیا رفت گاو صندوق آمد: ... زکات رفت تالار آمد: .... غیرت رفت تلفن آمد: ... صله رحم رفت اندیشه کنیم!! چه ها آمد، چه ها رفت...!؟ [افسوس]

پرنیان

واقعااااااااااااااا خدا رو شکر که نه با کلاسید نه روشنفکر مثل من[خجالت][چشمک][گل]