بیا آقا جان

آخرین جمعه سال است بیا آقاجان

حالمان رو به زوال است بیا آقاجان

من غزلهای به یاد تو فراوان دارم 

که پر از درد و ملال است بیا آقاجان

/ 5 نظر / 43 بازدید
سید@

کاش... کاش نامت باران بود! آنوقت ... تمام مردم شهر برای آمدنت دعا میکردند....!

پویا

من شنیدم که شما فصل بهاری آقـــــــــــا! به دل خسته ما صبر و قراری آقــــــــــــــا!
 عمر یکسال گذشت و خبری از تو نشد
 هوس آمدن این جمعه نداری آقــــــــــــا؟!
 در هیاهوی شب عید، تو را گم کردیم
 غافل از اینکه شما، اصل بهاری آقـــــــــــا… 
[گل]

شعیب فرامرزی

سلام قدرت تحمل هرکس را از میزان سکوتش بسنجیم آنان که هیاهو میکنند بار هیچ چیزی را به روی شانه های خود تحمل نمیکنند .