او خواهد آمد

از میان اشک ها خندیده می آید کسی

خواب بیداری ما را دیده می آید کسی

با ترنم با ترانه با سروش سبز آب

از گلوی بیشه خشکیده می آید کسی

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

از جور زمانه ما شکایت داریم اندازه ی کوه و صخره حاجت داریم ما مشکلمان گرانی و بیکاریست آقا به نبودنت که عادت داریم ...