روزگاریست ساکن آخر زمانم...

روزگاری ست ساکنِ آخرالزمانم و داعیه داره عشق مولایم
" مهدی " ... 
که به نامش عاشقی می کنم و به یادش عاشقانه 
می نویسم : در هر کجا که نشانِ دلدارم باشد ..
خدایا : می دانم که مرا می بینی که ندیده عاشقی می کنم 
در این دنیای هزار رنگ که به هزاران چهره می خواهد 
مرا فریب بدهد و اسیرِ ظواهر خود کند ...
خدایا : مرا ببین در زمین که به پاسِ بزرگداشت مقامِ مولایم 
در هستی : پشت کردم به دنیا و هر آنچه که مرا از درگاه تو 
و محضرِ مولایم دور کند ...
خدایا : مرا ببین که در این زمانه با معشوق های زیبارویش با رنگ های دلفریب : دل به محبوبی آسمانی بسته ام تا پاک بمانم در پیشگاه ت در خلقت ..
خدایا : مرا ببین که هزار بار دلم لرزید و تن به عشق های 
مجازی ندادم تا مرا لایقِ عشقِ مولایم ببینی و 
مرا دلداده ی " مهدی " کنی ...
عشق که به نامِ مهدی باشد و به رنگِ آسمان از هر ناپاکی
به دور است تا آنجا که آدمی را به فراسوی زمین می برد 
و در محضر صاحب الزمان این زمانه حاضر می کند .. 
خدایا : مرا ببین که به پاسِ حضورت و حضور مولایم در آفرینش : تمام دنیا را به اهل زمین بخشیدم ..
تا ترا دارم و مولایم مهدی را : دنیا به کارِ من نمی آید ..
که بِسانِ پلی برای عبور است برای رسیدنم به آسمان ها ...
خدایا : میدانی که مولایم را بی نهایت دوست دارم : 
لطفی کن : به نامِ "مهدی" مرا "مهدی نما "کن...
/ 5 نظر / 10 بازدید
صبور

هر روز ساعت دلم را عقب میکشم، تا خیال کنم، دیر نکرده ای هنوز! الهم عجل لولیک الفرج…

ستاره

ﻣﻬﺪﯼ ﺍﻡ ﺍﺣﻮﺍﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﻻﯼ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﯼ ﮐﻤﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ... ﺩﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻧﺖ ﺑﻤﺎﻧﻢ ... ﺩﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ .. ﭼﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ... ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﺮﺩ .. ﻭ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻣﻬﺪﯼ ﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺁﻝ ﻣﺤمﺪ ﻭ ﻋﺠﻞ ﻓﺮﺟﻬﻢ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ ﺍﻟﻔﺮﺝ

معصوم

اي مركز ثقل كهكشان دل من خورشيد بلند آسمان دل من عمريست كه من منتظر ديدارم يك جمعه بيا به جمكران دل من

همسفر جاده دلتنگی

آید آن روز كه خاك سركویش باشم ترك جان كرده و آشفته رویش باشم یوسفم گـرنزند بـر سـر بالینم سـر همچو یعقوب دل آشفته بویش باشـم