روز مهندس

روز مهندس مبارک

 

/ 10 نظر / 10 بازدید
شادی

مباااااااااااااااااااااااااااااااااااارکککککککککککککککککککککککککه[هورا]

سپیده

مباااااااااااارک باشه[دست][هورا][دست]

گندم

سلام ممنون که سر زدی[قلب]

گندم

مــادربـزرگـ خـیـال مـی کـنـد هـر چـه بیشـتـر بـرایـش قـرص بـنـویـسـند بـیـشـتـر زنــده مـی مـانـد! مثـلِ مــن کـــه خـیـال مـی کـنـمـ هـر چـه بـیـشـتـر بـرایـتـ شـعـر بـگـویـمـ

گندم

دیگر صاف راه نمیروم.... مهم نیست بگویند : سالم نیستم! مهم این است کـــــــــــــــــــــــــه.... او میداند غـــــم نــبـودنــش کمرم را خم کرد

گندم

پیـבا ڪرבنت مشـڪل میشوב פּقتـے میـבانم خیلـےפּقت اωـت همرنگ جماعت شـבه اے ♬تـפּ میخـפּاωـتے بشے ωـنگ صبـפּرґ تـפּ شـבے ωـنگ פּ من هنـפּز صبـפּرґ

گندم

▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█

الناز

ایییییییییییییییول روز شما هم مبارک

Nafas

سلام آقا احسان ممنون بابت لینک ..شما هم لینک شدی[قلب]

Nafas

هـــــر شـــــب ... خوشبختیــ♥ـــت را دعـــــا میکنـــــم ... ولـــــی ... فقـــــط " خــــــــــدا " میدانـــــد ... " حســـــادت " امانــــــــــم را بریــــــــــده ..............!