غروب جمعه

ندیدمت که بگویم چقدر زیبایی

نیامدی که ببینم شبیه دریایی ،

  ببین دوباره غروب است و جاده آماده

بنا به گفته مردم غروب می آیی !

 شکوه آمدنت را ببخش به چشمانم

بنا به گفته مردم غروب می آیی !

/ 1 نظر / 39 بازدید
پویا

چه زیباست در انتظار روزها را بشماری [گل]