فریاد رس

ای مدنی برقع و مکی نقاب

سایه نشین چند بُوَد آفتاب؟

منتظران را به لب آمد نفس

ای ز تو فریاد، به فریاد رس

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

سخت است ولی مولا، خوب است نمی آیی دلتنگ توام اما خوب است نمی آیی یک کوفه فریب و غم، یک شام پر از محنت آیی تو شوی تنها، خوب است نمی آیی یک نیمه ی شعبان را در فکر تو می مانند از فکر روی فردا، خوب است نمی آیی یک جمعه فقط ندبه، یک هفته فراموشی بود تو شود رویا، خوب است نمی آیی لاف غم عشق تو ذکر همه ی مردم بنگر به دل آنها، خوب است نمی آیی پیش نظر بعضی حاجت بدهی خوبی اما نه برای ما، خوب است نمی آیی یک شام سه شنبه را در کوی تو می آیند اما دلشان اینجا، خوب است نمی آیی سرداب تو مخروبه، قبر پدرت ویران شهر تو پر از اعداء، خوب است نمی آیی با این همه درد و غم، می سوزی و می سازی ای منتقم زهرا، خوب است نمی آیی ...

همسفر جاده دلتنگی

دل از ما برد و روی از ما نهان کرد خدایا با که این بازی توان کرد تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی دلبر ما دل ما برد به ما رخ ننمود ...